top of page

STAMMER KINETIK

Med Stammer Kinetik (SK) hjælper jeg hesten til funktionel mobilisering ved at stimulere den til et velfungerende samspil mellem muskulaturen i hals, bryst, ryg, bug og bagparten. Dette sker ved en stimulering af muskulaturen og hvor hesten selv arbejder med i de schweizisk udviklede ST-teknik. Formålet er, ligesom ved Postural Rehabilitering, at hjælpe hesten til at stabilisere sin krop bedst muligt over dens tyngdepunkt, både når den står stille, og når den er i bevægelse.

For at give et indblik i Stammer kinetik, vil jeg herunder beskrive lidt af teorien bag de principper jeg arbejder efter i forhold til funktionel mobilisering og bevægelsesanalyse efter konceptet Stammer Kinetik.

STAMMER KINETIK ER VIGTIGT I FORHOLD TIL HESTENS BEVÆGELIGHED

Et af de vigtigste principper for fremdriften af hesten, er muskulaturens evne til at kontraheres og strækkes. Dertil er en velfungerende muskulatur også nødvendig for stabilisering af hestens krop mod tyngdekraften, og for dermed at undgå fejlagtige bevægelser og skader. Når vi ser på hestens rygmuskulatur, er kontraktion og stræk afhængig af brystkassens og bækkenets evne til at indstilles i forskellige vinkler og positioner i relation til hvirvelsøjlen og til benene. Dette er vigtigt for at hesten kan bære sig selv.

Hvis vi for eksempel ser vi på hestens forkrop i forhold til benene når den er i bevægelse. Her vil hesten aldrig vil have begge forben i jorden samtidigt, og hvor godt et ben kan fremføres i en given gangart afhænger af holdningen og stabiliteten i det støttende ben og i brystkassen. Man kan prøve selv at stå på et ben uden at forskyde vægt over på det stående ben, da er det er næsten umuligt at holde balancen. Når hesten står med et forben løftet skal det stående forben stadig være lodret for at brystkassen kan blive et korrekt drejningsmoment (roterende trækkraft). Når hesten står med et forben løftet og halsen lige frem, bærer drejningsmomentet i brystkassen det dobbelte af vægten (2x300kg = 600kg.), som hvis den står med to forben i jorden. Når halsen drejer mod standbenet, bæres den normale vægt (1x300kg = 300kg.), og hvis halsen drejes mod det løftede ben, bærer drejningsmomentet det firdobbelte (4x300kg = 1200kg.). Den lethed og korrekthed hvormed hesten forventes at bevæges i alle sine bevægelser, især på den bøjede linje, kræver altså en god udvikling af koordination, kraft og bevægelse.

Men for at komme fra bevægelighed til bevægelse skal der være et korrekt forhold mellem mobilitet og stabilitet, jo mere mobilitet, jo mindre stabilitet. Hos hesten er grundtempoet og bindevævsstrukturen medfødt, og det er bindevævsstrukturen der afgør hvor smidig en hest er. Dette kan ikke ændres, men der i mod kan vi gennem træning ændre muskulaturens tilpasning til forskellige tempi og bevægelse på forskellige underlag. Bindevævet har en afgørende indflydelse på muskulaturens evne til kontraktion og stræk, og dermed på bevægelsen. Elasticiteten i bindevævet rummer bevægelsesenergien og understøtter dermed fremdriften i hestens bevægelse. Moderne avlede heste kan have tendens til en for blød bindevævsstruktur, altså mere mobilitet, og mindre stabilitet. Så der er det vigtigt med korrekt træning, som kan styrke muskulaturen korrekt. Ellers vil der ske en belastning af bindevævet hvorved hesten nemt kan blive skadet.

HESTENS TRÆNING I RELATION TIL MOBILISERING

For at hesten skal kunne rides uden at blive skadet, skal den kunne bære sin egen ryg og kroppen underneden. Hestens evne til at bære sin ryg er en grundforudsætning for korrekt ridning, og kun med en korrekt bæring kan alle muskelgrupper trænes korrekt, da de alle arbejder sammen. Ved fejlbæring vil der ske overbelastning af muskulaturen, og den fungerer kun korrekt hvis den er koordineret og tilpasset det omgivende miljø. Koordination er træningens primære formål. Vi skal træne kroppen til at stabiliseres tredimensionelt mod tyngdekraften i bevægelsen, og hesten skal trænes i balance og løsgjorthed.

I træningen skal der være en korrekt bevægelseskvalitet, og udfordringen er her den individuelle sammensætning af koordination, mobilisering og belastning, så der bliver en jævn fordeling af bevægelsesenergi mellem muskulatur, sener og led. Hos heste kan der ikke trænes enkelt-muskelgrupper eller hjertekredsløb hver for sig, lige som der kan ved mennesker. I alle gangarter kan musklerne grundlæggende kun udvikles i et samspil med hinanden. Heller ikke de koordinative processer kan udvikles i isolerede sekvenser. Dette forhold udgør store udfordringer til hestens træner og dyrlæge.

Bevægelse bliver oftest udløst ved aktivering af muskelkæder, som hesten stabiliserer mod tyngdekraften. En hest med en korrekt rygbæring og holdning kan være træt allerede efter 20 travtrin, men vi kan simulere træningen og hjælpe hesten med at føre dens brystmuskulatur op i den korrekte position mellem skulderbladene, hvor den skal afbalanceres.

Fundamentet i bevægelsesafvikling er de meget store drejningsmomenter i hestens krop. Deres stabilisering er kun mulig gennem korrekt bevægelse og et korrekt samspil af organiserede muskelgrupper. Konceptet i Stammer Kinetik gør det muligt at træne disse bevægelsesprocesser med hesten stående, at vurdere deres kvalitet og stabilitet og muligvis at mobilisere, eller at stabilisere gennem medicinsk træningsterapi. Når der behandles med Stammer Kinetik skal dyrlægen være opmærksom på, om hesten er i stand til at balancere i bevægelsesafviklingen.

HVAD GØR STAMMER KINETIK?

Den manuelle bevægelsesanalyse i Stammer Kinetik er en målorienteret metode til korrekt mobilisering af hesten, men hestens bevægemønster skal indlæres. Først ved en træning, der for hesten er meningsfuld og individuel sammensat, udvikles der respektive bevægelsesmønstrer.

Løft af brystkassen mellem skulderbladene og regionen af nedre halshvirvler er en vigtig del i den kiropraktiske behandling af hesten. Bearbejdning af muskler og fascier med Stammer Kinetik-teknikker er et effektivt supplement til langvarig mobilisering, og det er perfekt at kombinere med kiropraktik.

VIL DU HØRE MERE OM STAMMER KINETIK?

Så skal du være mere end velkommen til at Kontakte Dyrlæge og Kiropraktik Kirsten Dau, specialist i Stammer Kinetik. 

bottom of page