top of page

EQUINE POSTURAL REHABILITERING

​Med equine postural rehabilitering (PR) hjælper jeg hesten til at genskabe koblingen af rygmuskler, bugmuskler og fascier (bindevæv). Dette sker ved en stimulering af hele det komplekse posturale støttesystem, og ikke kun ved træning af de enkelte muskelgrupper. Korrekt beskæring og tandbehandling integreres med kiropraktik, akupressur og alexanderteknikker i den amerikansk udviklede PR-teknik. Formålet er, ligesom ved Stammer Kinetik, at hjælpe hesten til at stabilisere sin krop bedst muligt over dens tyngdepunkt, både når den står stille, og når den er i bevægelse.

For at give et indblik i postural rehabilitering, vil jeg herunder beskrive lidt af teorien bag de principper jeg arbejder efter i forhold til hestens kropsholdning.

NORMAL OG KOMPENSATORISK KROPSHOLDNING

Normal kropsholdning. I normal neutral kropsholdning sparer hesten energi, og hestens anatomi er her i balance, ved at hesten står parallelt med sine ben. En neutral kropsholdning er den position, hvor hesten mest energiøkonomisk kan holde sig oprejst i mod tyngdekraften. Ser vi på den atletiske sportshest, stilles der så store krav til den neuromuskuloskeletale funktion, at der ikke er plads til fejl i mekanismen for postural kontrol (mekanoreceptorerne i led og muskler). For den unge voksende hests vedkommende er det også vigtigt at have en korrekt balanceret kropsholdning. De lange rørknogler vokser kun, når hesten ligger ned, men væksten stimuleres af vægtbæring, når hesten er oprejst. Så for en korrekt vækst er det nødvendigt med korrekt balanceret belastning, og dermed en normal kropsholdning.

Kompensatorisk kropsholdning. Hvis hesten ikke formår at holde sin normale og naturlige kropsholdning, opstår der ubalancer, som hesten kompenserer for ved at belaste sin krop på forskellig vis. Mange funktionelle og patologiske haltheder er forårsaget af posturale ubalancer når hesten står stille. Haltheder kan skyldes muskelspændinger og smerte, overbelastning af led pga. abnorm vægtbæring eller forstyrrede neurale reflekser. Når en hest kompenserer i den måde, den står på, er det en reaktion på eksterne og interne forandringer i de posturale refleks kontrol-mekanismer. Det kan for eksempel være forstyrrelse af den normale strukturelle morfologi i områder med mange mekanoreceptorer, som i de øvre halsmuskler, kæbeleddet og i den nederste del af benene. Disse forstyrrelser kan for eksempel være ændret neural signalering pga. nedsat bevægelighed i hvirvelsøjlen (vertebralt subluksations kompleks). Som eksempel kan nævnes en hest med lang tå og underløben hæl. Dette er unormalt for hesten og vil resultere i abnorm signalering til CNS, om at hesten står på en opadskrånende bakke. Derfor må hesten læne sig frem og lægge mere vægt på forparten, og for at holde balancen må den stille bagbenene ind under sig, som igen vil bevirke stress og overbelastning af sener og ligamenter.

I det komplekse system, som kropsholdning er, kan individuelle komponenter ikke afficeres uafhængigt af de øvrige i systemet. Det betyder, at der ikke kan ske en påvirkning af f.eks. hovene, uden at der sker en påvirkning af resten af hestens krop, for eksempel en sekundær kompensatorisk øm ryg, og tertiær kompensation gør at haserne udvikler kroniske overbelastningsskader pga. en kompensatorisk kropsholdning.

Hvorfor taler vi om kropsholdning? Domesticerede heste har ofte kroniske posturale problemer pga. restriktioner fra eksterne kræfter som for eksempel dårligt tilpassede grimer og trenser, der kan bevirke traume i hovedet og i halsregionen. Ændringer i foder og kraniets morfologi ændrer tændernes slid og okklusion. Ændringer i underlaget ændrer hovenes balance og kontakt med underlaget. Miljøet for den domesticerede hest ændrer dens naturlige adfærd og posturale respons, idet de æder to til tre gange dagligt i stedet for i 23 timer dagligt. De holder hovedet i niveau med skulderen, når de skal æde, i stedet for at have strakt hals mod jorden. Hø og korn ædes året rundt, i stedet for årstidens diæt.

Hvorfor kan det være et problem? Posturale anormaliteter påvirker kroppen ved, at relationen mellem hoved, hals, tændernes okklusion og hovenes balance forstyrrer kritiske neurale signaler til posturale centre i det centrale nerve system. Dette bevirker en kompensatorisk kropsholdning, der hæmmer balancen og bevægelsesmulighederne, og dermed fører til skader. Proprioceptorer er celler hvis mekaniske og neurologiske funktion er af afgørende betydning for hestens stående kropsholdning, dens statiske og dynamiske balance, og for dens bevægelse. Heste, der vurderes kluntede eller dårligt gående, kan have posturale problemer pga. dysfunktioner i områder med høje koncentrationer af proprioceptorer, så de ikke er i stand til at modtage klare signaler fra omverdenen, som for eksempel rytterens hjælper. Sådanne heste kan let blive frustrerede eller angste og dermed uomgængelige. Dertil kan heste med biomekaniske restriktioner i for eksempel nakke og hals, søge kompensatoriske måder at stå og bevæge sig på, som igen kan bringe hesten længere væk fra dens naturlige balance, men tættere på overbelastningsskader.

SYMPTOMER PÅ POSTURAL UBALANCE OG KOMPENSATORISK KROPSHOLDNING HOS HESTE:

  • Står altid med det samme forben længere fremme end det andet, når de æder

  • Uens hovstørrelse indbyrdes, forhove eller baghove

  • Piberne afviger fra den normale lodrette holdning

  • Unormal vægtbæring på benene

  • Asymmetri i hoved- og nakke

  • Nedsat præstationsevne

  • Uren eller snublende gang uden erkendelige strukturelle skader

HVAD GØR POSTURAL REHABILITERING?

Med PR hjælper jeg hesten til en bedre kropsholdning. Dette sker efter dit ønske i samarbejde med din beslagsmed og hestetandplejer for at optimere beskæring/skoning og tandbehandling til din hest. Jeg kombinerer kiropraktik, akupressur og specifikke PR-manipulationsteknikker til at hjælpe hesten ud af tillærte kompensatoriske kropsholdninger og tilbage til en naturlig og balanceret kropsholdning.

ER DU INTERESSERET I AT HØRE MERE OM POSTURAL REHABILITERING?

Så er du altid mere end velkommen til at kontakte Dyrlæge & Kiropraktik Kirsten Dau, specialist i Postural Rehabilitering.

bottom of page